KERJA SAMA

Sub Divisi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kerja sama, pemasaran, pemanfaatan asset dan promosi